Wcześniej ogrody dachowe składały się z trawników, klombów, drzew i krzewów, które wymagały ciągłego nawadniania i intensywnej pielęgnacji. W 2013 roku, po ponownym uszczelnieniu ogrodów dachowych, pojawiła się możliwość zainstalowania zupełnie nowych nasadzeń. Nasadzenia, które łączą podobne mieszanki bylin i traw do nasadzeń stepowych, ale z dodatkowymi krzewami o małej gęstości i drzewami wielopniowymi, aby stworzyć wielowarstwowe nasadzenia o całorocznej strukturze i zainteresowaniu. Drzewa wielopniowe, szeroko rozstawione, tworzą lekki, otwarty baldachim z rozproszonym podszyciem krzewów i urozmaiconą wieloletnią warstwą podłoża. Sadzę warstwami tak, aby jeden zestaw roślin wyrósł i przechodząc przez poprzedni zestaw roślin, prowadząc do tej ciągłej sukcesji. Naturalistyczne pokosy bylin i traw są oprawione i zawarte w kępach, zgrupowania i rozrzuty wielopniowych drzew i krzewów, aby nadać solidność i trójwymiarową ramę przez cały rok