Zaniepokojenie rosnącym wykorzystaniem chwilówek doprowadziło do wprowadzenia przełomowych reform w latach 201415. Chociaż reformy te były ogólnie przyjmowane z zadowoleniem jako sposób na ograniczenie wymuszania i drapieżnych pożyczek, niniejszy artykuł przedstawia bardziej zniuansowany obraz oparty na teoretycznie opartej analizie wzrostu i charakteru chwilówek w połączeniu z oryginalnymi i rygorystycznymi jakościowymi wywiadami z klientami. Wynik trzech głównych i powiązanych ze sobą trendów: rosnącej niepewności dochodów zarówno dla osób pracujących, jak i bezrobotnych; cięcia świadczeń socjalnych; i rosnąca finansjalizacja. Nasze badania wnoszą również duży wkład w debaty na temat codziennego życia finansjalizacji, skupiając się na żywych doświadczeniach pożyczkobiorców. Aktywistów, różne aspekty chwilówek są mile widziane przez klientów, biorąc pod uwagę sytuacje, w których się znajdują