Jako dowód możesz użyć tymczasowego prawa jazdy ze zdjęciem, ale konieczne będzie również przesłanie akceptowalnego dowodu adresu. Jeśli przesłałeś swoje pełne prawo jazdy ze zdjęciem jako dowód, nie musisz przesyłać osobnego dowodu adresu. Jeśli masz ograniczoną liczbę dokumentów, lepiej udać się do oddziału, ponieważ w ten sposób możemy przyjąć szerszy zakres dokumentów. Prześlij jeden z poniższych dokumentów, przesyłając uwierzytelnioną kopię lub przesyłając zdjęcia oryginalnych dokumentów online. Jeśli mieszkasz w kraju lub regionie o równoważnej jurysdykcji, skontaktuj się z lokalnym bankiem i poproś go o poświadczenie Twoich dokumentów. Imię i nazwisko osoby poświadczającej potwierdzam, że jest to wierna kopia oryginalnego typu dokumentu, a zdjęcie jest wierną podobizną wskazanej osoby