Chociaż obecnie istnieje wiele osób, które prywatnie oferują wsparcie żywieniowe, bardzo niewiele z nich ma kwalifikacje lub wystarczające doświadczenie, aby pracować z zaburzeniami odżywiania. Dietetyka zaburzeń odżywiania to dziedzina zupełnie inna niż ogólne wytyczne żywieniowe, a specjaliści dietetyczni są często kluczowi do skutecznego wyleczenia zaburzeń odżywiania. Dietetycy są specjalnie przeszkoleni, aby identyfikować osoby zagrożone zespołem ponownego odżywienia i pracować z klientami w celu dostosowania dawki żywieniowej w bezpieczny sposób. Dlatego zawsze zaleca się szczegółową i dokładną ocenę przed udzieleniem jakichkolwiek wskazówek żywieniowych