Ten zestaw standardów określa międzynarodowy plan numeracji telefonów, który zapewnia, że każde urządzenie w sieci jest identyfikowane za pomocą globalnie unikalnego numeru. Widoczne, gdy przyjrzymy się wielu sposobom wyświetlania numerów telefonów stacjonarnych lub komórkowych z tej samej części kraju. G 020 liczb dla 4 cyfr z 7-cyfrowymi numerami telefonów lub 5 cyfr z 6-cyfrowymi lub, jak wspomniano powyżej, czasami z 5-cyfrowymi numerami telefonów. Pokazanie numeru kierunkowego, po którym następuje spacja, a po niej pozostała część numeru oddzielona spacją ułatwiającą odczytanie. A jeśli prowadzisz działalność poza granicami, dobrym pomysłem jest przedstawienie tego klientom w międzynarodowym formacie. Prawie wszystkie numery geograficzne i niegeograficzne mają 9 lub 10 znaczących liczb po początkowym 0