Organizacja charytatywna, której misją jest wypełnienie luki między nadwyżkami urządzeń i sprzętu medycznego a niedoborem sprzętu medycznego w krajach o ograniczonych zasobach. W tym celu zbierają niechciany, ale całkowicie opłacalny sprzęt medyczny ze szpitali na całym świecie, aby wysłać go bezpośrednio do placówek medycznych za granicą. Wspieramy, działając jako dostawca sprzętu medycznego do ponownego wykorzystania i pomagając szpitalom w ponownym wykorzystaniu odpadów medycznych, upewniając się, że trafiają one do właściwych osób. Każdego roku sektor opieki zdrowotnej wytwarza 100 milionów ton odpadów stałych, z których 85 procent zazwyczaj trafia na składowiska