Wybierz firmowe konto bankowe w ramach tworzenia firmy i zaznacz kolejne zadanie na liście zadań. W zasadzie bardzo szybko przeprowadzili mnie przez cały proces zakładania mojej firmy z szybką obsługą klienta, zdecydowanie ich polecili. Dane wszystkich członków zarządu i udziałowców tym pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, zawód, data urodzenia i obywatelstwo. Dobrze przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia Firmy, od wyboru nazwy firmy, aż do wysłania aplikacji, aby dowiedzieć się, co oznacza tworzenie Firmy, jak wybrać idealną nazwę, i co musisz zrobić, aby zarejestrować firmę