Musisz upewnić się, że wprowadzane dane są poprawne i zgodne z danymi przechowywanymi przez Twój bank lub dostawcę karty, na przykład adres rozliczeniowy powinien być adresem, na który Twoja karta jest aktualnie zarejestrowana. Jeśli zapłacisz pomiędzy, zaakceptuje Twoją płatność w dniu jej dokonania, a nie w dniu, w którym dotrze ona do naszego konta. Spraw, aby Twój czek był płatny tylko na rzecz i na odwrocie czeku napisz 14 lub 15-znakowy numer referencyjny płatności. Zostaną wprowadzone zmiany ograniczające liczbę płatności kartą kredytową i debetową, które można wykonać do dowolnego reżimu podatkowego w danym okresie