Jednak tymczasowa rejestracja nie zakończy się w tym momencie, ale gdy odpowiednio rząd i walijski rząd ogłoszą koniec sytuacji kryzysowej związanej z koronawirusem. Bardzo ważne jest, aby wszyscy, którzy mają tymczasową rejestrację, ubiegali się o przywrócenie, jeśli chcą kontynuować praktykę. Inne podejście przyjęto w przypadku pracowników socjalnych, którzy opuścili rejestr w ciągu ostatnich trzech lat, którzy mieli możliwość skorzystania z tymczasowej rejestracji. Rzecznik powiedział: Tymczasowy rejestr zostanie zamknięty 24 marca 2022. Dla nowych kandydatów po wygaśnięciu roku 2020. W tym kontekście i przy stale niskim morale, organizator krajowy wezwał do przedłużenia tymczasowej rejestracji